SEURAMME NORPPATOIMINTA

Riittävä päivittäinen liikunta tukee lapsen koko hyvinvointia ja auttaa lasta kehittymään. Pieksämäen Urheilusukeltajien oma monipuolinen toiminta on mahdollistanut osaltaan lasten liikuntaa jo v. 1992 lähtien, jolloin norppatoiminta sai virallisesti alun. Yhteistyössä tässä tehtävässä ovat tukena olleet oma lajiliittomme eli Sukeltajaliitto ja Nuori Suomi-järjestö.

Norppatoiminta on tarkoitettu n. 7 - 15 vuotiaille, uimataitoisille lapsille/nuorille.
Norppaohjaajat ovat Nuori Suomi ohjaajakurssin käyneitä sukelluksen harrastajia, joiden valvonnassa norpat toimivat. Ohjaajat ovat suorittaneet myös lasten ja nuorten ohjaamiseen liittyviä kursseja. Nuorisovastaavalla on suoritettuna näyttötutkinto lasten kasvatuksesta ja ohjauksesta.

Allasharjoitukset
Tärkeintä on, että lapsilla on hauskaa ja leikin ohessa totutaan olemaan vedessä. Norpat sukeltavat perusvälineillä eli maskilla, snorkkelilla ja räpylöillä. Harjoituksissa opetellaan erilaisia uintipotkuja, vedellä täyttyneen maskin- ja snorkkelin tyhjennystä sekä tehdään erilaisia tehtäväratoja, joiden tarkoitus on totuttaa toimimaan luontevasti vedessä. Tehtävärasteja on veden alla sekä veden päällä.
Muutamia esimerkkejä opittavista asioista:

Opitaan myös hieman teoriaa
Norpat tutustuvat myös sukeltamisen teoriaan. Käsitellään esimerkiksi vedenalaista painetta, hengityksen pidättämistä, ylihengityksen edut ja haitat, valo ja värit veden alla, kylmyys ja sen vaikutukset. 

Sukeltajaliitto ry:n snorkkelisukelluskoulutus
Kun nuorella sukeltajalla on vedessä liikkumisen ja snorkkelisukeltamisen perusvalmiudet, niin voidaan suorittaa norpan taitorata joka on yli seitsemän vuotiaille suunnattu satuseikkailu, jossa harjoitellaan snorkkelisukelluksen perusteita. Se suoritetaan norppatoiminnan yhteydessä tai järjestämällä erillisiä harjoituksia.

Jotta snorkkelisukeltaminen olisi mukavaa ja miellyttävää, on hyvä tutustua lajiin snorkkelisukelluskursseilla.

Snorkkelisukelluskurssin teoriaopetuksessa paneudutaan perusvälineisiin, avovesivarusteisiin, hengityksen pidättämiseen, snorkkelisukellustekniikkaan, turvallisuuskysymyksiin, sääolosuhteisiin, luonnonsuojeluun ja jokamiehen oikeuksiin. Allasopetuksessa keskitytään snorkkelisukellustekniikan opetteluun ja avovesiopetuksen painopiste on turvallisessa snorkkelisukeltamisessa luonnonmukaisessa ympäristössä.

Nuori Suomi
Vuonna 2004 saimme Nuoren Suomen sinetin, joka on tunnustus laadukkaasta seuratoiminnasta. Sinettiseuroilla on yhteiset peruskriteerit, joita jokaisen seuran tulee noudattaa.
Lisätietoa sinettiseuroista, Nuoresta Suomesta ja pelisäännöistä saat Nuoren Suomen www-sivuilta. 

Sinettikriteerit varmistavat laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan urheiluseurassa:

Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet

Seuran organisointi ja toteutus 

Ohjaajien ja valmentajien osaaminen